Als je verandert van abonnementsduur en/of sportfrequentie. Rekening houdend met de minimale duur van je huidige overeenkomst.

Voorbeeld:
Van een flexibel- naar een resultaat- of voordeel abonnement.

Van een Resultaat naar een Voordeel abonnement.
Van 1 x per week naar onbeperkt (of andersom)

Posted in: Nieuwe abonnementen